Wersja Polska English Version Tieng Viet


Sprawd¼ pocztê !
Login:
Has³o:

Trang chu  Hoat dong  Gioi thieu  Thuc hien  Khach hang  Tro giup  Lien lac

Hoạt động chính của Trung Tâm là thiết lập, thuê bao và mở ra trang Web hoàn hảo, hình thành sơ bộ cấu trúc của trang Web, vẽ và thiết kế ảnh, cập nhật các thông tin, duy trì và bảo hành trang Web trên mạng điện tử, thiết lập ảnh giao động và sử dụng âm thanh cho trang Web, đồng thời mở chiến dịch quảng cáo trang Web của công ty bạn  trên mạng điện tử viễn thông quốc tế. Trung tâm cũng đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của khách hàng, cũng như thiết lập các trang Web phù hợp với mọi dịch vụ và mọi ngành khác nhau.

Toàn bộ dịch vụ mà Trung Tâm thiết lập trang Web SAONET đang làm bao gồm:   

 • Chụp, thiết kế và làm ảnh cho trang Web,
 • Hình thành trang Web hoàn hảo cho khách hàng dựa trên sơ đồ thiết kế của Trung Tâm thiết lập trang Web SAONET, hoặc dựa trên sơ đồ tự thiết kế của khách hàng,
 • Thiết kế thêm về ảnh như - tạo các kí hiệu và biểu tượng  (logo) của công ty, làm các biểu ngữ quảng cáo trên mạng thông tin điện tử,
 • Thiết kế thêm các phần phụ  liên quan đến thống kê số lượng người truy cập trang web, các mẫu đơn và các bản câu hỏi để thăm dò ư kiến,
 • Cập nhật thông tin, xây dựng thêm và hiện đại hóa các trang Web đã có,
 • Chúng tôi sử dụng và đưa các loại kỹ thuật mới như PHP, ASP, FLASH cũng như các chương trình quản lư dữ liệu trên mạng vào trang Web. 
 • Trợ giúp, tạo lập để hình thành các cửa hàng dịch vụ internet.
 • Lắp đặt, duy trì các hòm thư điện tử để nhận thông tin cũng như giúp thuê bao các mạng internet cho các trang Web,
 • Mở chiến dịch quảng cáo điện tử trên mạng thông qua việc thiết lập các bảng quảng cáo điện tử, thiết lập các mục lục của mặt hàng quảng cáo cũng như quảng cáo bằng cách gửi trực tiếp đến các hòm thư điện tử, v.v...
 • Ðăng kư trang Web của mình vào hệ thống tìm kiếm các đề tài, các thông tin và các cơ sở dữ liệu trong mạng điện tử quốc tế,  
 • Giúp đỡ miễn phí trong việc đăng kư tên và đăng kư khu vực hoạt động trên mạng viễn thông quốc tế,
 • Thiết lập và lắp đặt các đường gọi điện thoại qua internet trên các mạng viễn thông điện tử,
 • Quay phim và chụp ảnh bằng số, làm đẹp và sửa chữa ảnh qua máy tính,
 • Quay phim, sử dụng kỹ thuật của chương trình FLASH để giới thiệu cũng như quảng cáo công ty qua đĩa hình CD,
 • Làm phim hoạt hình.

Ngoài ra, trung tâm cũng đưa ra các dịch vụ khác  như: làm thẻ, làm các danh thiếp, làm giấy mẫu văn bản của công ty, làm các cuốn sách huớng dẫn quảng cáo mỏng, làm các tờ truyền đơn quảng cáo và tranh quảng cáo cũng như làm các loại quảng cáo khác đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn

Nhờ tổ chức tốt và có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc quản lư mạng và thiết lập trang Web điện tử cũng như có những phương thức hoạt động với thành quả đạt chất lượng cao, nhanh, chi phí dịch vụ thấp, chúng tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ, đáp ứng nhu cầu và hợp tác làm việc với các bạn. 

Công việc của Trung Tâm đang làm:

Hoat dong
strony WWW,konta E-mail, serwery wirtualne...
Gioi thieu
o nas,kontakt
Thuc hien
Poczta przed www,Baza danych...
Tro giup
Informacja,pomoc techniczna
Khach hang
Nasi klienci
Gia ca
Cenniki naszych us³ug
Dat hang
Sk³adaæ zamówienie
He thong quan sat dien tu
System obserwacji internetowej
Lien lac
Kontakty, biura obsu³gi klienta